Tryckeri

Pressgrannar och Tryck i Norrbotten är två av nordens främsta tryckerier inom coldset. Tillsammans sysselsätter vi nästan 90 personer på våra tre produktionsanläggningar i Linköping, Visby och Luleå. Vi trycker fjorton dagstidningar samt en mängd andra produkter, både för vår koncern och till externa kunder.

Vi har en gedigen erfarenhet och en historia som går tillbaka ända till 1723 då Reinerus Broocman startade tryckeriverksamhet som senare blev starten för Norrköpings Weko-Tidningar (Norrköpings Tidningar), Sveriges äldsta ännu utkommande tidning som Pressgrannar fortfarande trycker idag. Tryck i Norrbotten har mer än 100 års historik med en verksamhet som har rötterna i det redaktionella arbetet med Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Vi arbetar aktivt med vår miljöpåverkan för att hitta nya möjligheter till förbättringar. Vi ingår i ett miljönätverk för tidningsföretag och jobbar med regelbundna internkontroller. Självfallet uppfylls de krav som SIS Miljömärkning ställer för att miljömärka trycksaker med Svanen.

Pressgrannar
Tryck i norrbotten
Lupp som ligger på en utskrift

NTM är summan av delarna

Mediehus
Distribution