Vårt syfte och ansvar

Yttrande- och tryckfriheten är en bärande del i en demokrati. Vi har en viktig uppgift i att granska samhället och dess makthavare där oberoende och modig journalistik bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. Välinformerade medborgare är en förutsättning för demokrati som vi bidrar till där lokala nyheter idag ger ett bättre samhälle imorgon.

Redaktionellt ansvar

Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och enligt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, och tar ansvar för allt vi publicerar.

Behovet av trovärdig information är större än någonsin, men förtroende är en färskvara som hela tiden måste förtjänas. Vi ska vara så nära våra läsare som möjligt då det alltid är allmänheten som är vår uppdragsgivare.

Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi ska inte moralisera och döma, utan sträva efter nykter och genomtänkt bevakning. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt.

Det ingår i vår roll att utkräva ansvar från människor i maktpositioner i samhället, men alla ska ges möjlighet att svara på tydliga, raka frågor inom rimlig tid.

Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men alltid med hänsyn till drabbade och anhöriga. Vi publicerar inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, bara när vi anser att allmänintresset motiverar det.

Socialt ansvar

– Erik & Asta Sundins stiftelse” är koncernens moderföretag där överskottet från avkastningen på kapitalet delas ut som ekonomiskt stöd till behövande.
– Via Publicistklubbens stipendieorgan Hiertanämnden stöder vi yrkesutbildning för journalister.
– Vi stödjer 100-listan som arbetar för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser
– NTM-koncernen erbjuder gratis annonsutrymme i våra tidningar till hjälporganisationer med godkänt 90-konto.
– 2022 skänkte NTM 100 000 kronor totalt till Reportrar utan gränser och Unicef som stöd för det journalistiska arbetet och befolkningen i Ukraina under det pågående kriget.