Svensk Hemleverans breddar organisationen

Pakettillväxten fortsätter i snabb takt och för att klara av tillväxten och utveckla affären breddar Svensk Hemleverans organisationen. Tre tjänster har tillsatts för att stärka både verksamhetens pågående förbättringsarbete.

– Vi är superglada att dessa tre kollegor har valt SVHL och den viktiga kompetensförstärkning det innebär för SVHL, säger Mattias Ternstedt, VD SVHL om satsningen.

Maryam Mahzoun har tillträtt som Affärsutvecklingschef med en civilingenjörsutbildning i bagaget. Maryam har drivit utvecklingsprojekt inom logistik/IT och kommer senast från Martin & Servera.

-Jag ser fram emot att lära känna SVHL och de duktiga och drivna medarbetare som jobbar här. SVHL har börjat en viktig och spännande förändringresa som jag är stolt att vara en del av, vi kommer att utvecklas tillsammans och det gör resan ännu roligare. Mitt mål är att nyttja befintlig kompetens och driv för att förbereda oss för framtida utmaningar, säger Maryam.

Maryam ingår även i SVHL:s ledningsgrupp som i och med förstärkningen blir helt jämställd, 50/50.

-Logistikbranschen är kraftigt mansdominerad och vi har lyckats gå från 17% till 50% i kvinnor i ledningsgruppen på mindre än ett år, säger vd Mattias Ternstedt.

Rick Andersson arbetar som Processutvecklare på SVHL i Norrköping. De primära arbetsuppgifterna för honom kommer att vara att skapa, utveckla och följa upp distributionsprocessen. Arbetet sker i nära samarbete med våra lokalkontor för att ge god inblick i den operativa verksamheteten och bistå verksamheternas arbetsledning med stöd och utbildning i distributionsprocessen.

Vi har även förstärkt med Mahan Vosoughi som är Fordon- och Transportansvarig med placering i Norrköping. I sin roll kommer Mahan att ansvara för planering, uppföljning, utveckling av fordonspark och transportnätverk. Genom kartläggning och utveckling av våra transportnät och samordning av frågor gällande transporter skapar vi möjligheter att optimera verksamheten och bli ännu mer konkurrenskraftiga. Vagnparken består idag av cirka 900 fordon. Här blir Mahans uppdrag framåt driva omställningen till att 2030 vara helt fossilfria.

– Det känns fantastiskt bra med de nya kompetenserna som stärker organisationen och som kommer bidra till förbättring och utveckling som främjar vår tillväxt på ett konkurrenskraftigt sätt, avslutar Mattias.

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.