Porträttbild inomhus på Pernilla och Marie

Strategiska förändringar i NTMs organisation

Koncernen tar flera steg i arbetet med att anpassa organisationen med fokus på kommunikation och digital utveckling – där nära intern dialog och samordning är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar.

En ny tjänst i form av kommunikationschef tillsätts. Pernilla Gauffin blir ansvarig för extern och intern kommunikation samt att driva NTMs gemensamma varumärkesstrategi framåt.
– I rådande marknadsbrus behöver vi bli spetsigare i vår kommunikation för att nå ut. Vi behöver visa våra läsare och annonsörer vilken otrolig bredd vi har, vilka möjligheter det finns att arbeta med oss och att vi ligger i framkant digitalt. Pernilla Gauffin som ny kommunikationschef har precis den kompetens och förmåga som kommer lyfta vår affär, säger Lina Hedenström.

– I den här rollen får jag möjlighet att samla den kraft som finns i vår koncern i arbetet med att framhäva NTMs varumärken och den roll vi har i det lokala samhället. Att utveckla interna arbetssätt och stärka oss i den externa kommunikationen är ett långsiktigt arbete, men ett arbete där varje steg ger positiva effekter, säger Pernilla Gauffin.

En modern IT struktur, effektiva system och verktyg för publicering och en ständig utveckling av våra produkter och plattformar är ett måste för att fortsätta att utvecklas som mediekoncern. NTM har sedan länge valt att ha egen drift, IT-kompetens och en vass utvecklingsavdelning. Nu samlas IT-kompetens, digital affärsutveckling och digitala kanaler och produkter inom koncernens utvecklingsavdelning Innovation under ledning av Marie Skagerström. Marie har tidigare ansvarat för att leda både utvecklingsavdelningen och koncernens produktionsbyrå.

Innovation kommer driva koncernens nya satsning på e-handel som syftar till att skapa mervärde för våra läsare och samtidigt bidra med nya intäkter. Alla tidningstitlar får var sin shop som ska komma till nytta både för våra läsare och lokala företag som får tillgång till en bred kundbas samt exponering och distribution som täcker stora delar av Sverige.

– Genom att samla kompetens och resurser får vi bästa förutsättningarna för att utveckla vår innovationskraft och ytterligare vässa våra strategier för att driva på utveckling av våra plattformar, produkter och nya intäktsområden. Inom Innovation finns nu en samlad kompetens som har alla förutsättningar för en fortsatt tydlig digital och datadriven inriktning. En framgångsfaktor som vi ska fortsätta med är att jobba i tvärfunktionella grupper inom NTM och inkludera våra mediehus i satsningar och projekt. Jag ser fram emot att leda alla dessa kompetenta medarbetare till en samlad kraft och samtidigt bidra till ett mer innovativt inkluderande tänk inom koncernen, säger Marie Skagerström, verksamhetschef för NTM Innovation.

– Genom att samla all utveckling, drift och affärsutveckling inom NTM Innovation så kommer vi att få bra utväxling på våra insatser. Marie Skagerström som är ansvarig för avdelningen är en tydlig ledare som skapar struktur för ett effektivt arbete framåt, säger Lina Hedenström.

Kontakt:
Lina Hedenström, VD NTM, 011-200 000
Marie Skagerström, Verksamhetschef NTM Innovation, 070-279 67 19
Pernilla Gauffin, Kommunikationschef NTM, 072-211 36 14

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.