Sponsring

Vår sponsorpolicy

NTM är lokalt en stor arbetsgivare på de flesta orter där vi verkar och vi ser oss därmed också ha ett stort ansvar att aktivt ta del av och stötta samhället. Detta ansvar tar vi på största allvar genom sponsorsamarbeten som går hand i hand med vår värdegrund och vårt arbete för ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle.

Vår värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.

1
Information
2
Frågor
3
Sponsringsformulär

Vår syn på sponsringssamarbeten 
Våra sponsringssamarbeten är noga utvalda för att skapa förutsättningar till goda relationer med våra målgrupper, ökat intresse och engagemang för vår verksamhet samt skapa nya affärsmöjligheter med dem vi möter på vägen. Sponsring är därmed att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och/eller prestationer.  

Bra att veta: Vi sponsrar inte med likvida medel och sedan 2023 tecknas heller inga barteravtal. Endast sponsorsamarbeten där parterna fakturerar varandra är aktuella.  

Vi välkomnar er policy kring hållbarhetsarbete 
En viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle, förutom klimatomställningen, är att aktivt arbeta för inkludering, mångfald och jämställdhet. Dessa frågor är viktiga för oss på NTM och vi vill vara en del av förändringen framåt. Vi vill därför att även våra samarbetspartners arbetar aktivt med dessa frågor.  

Vi är medvetna om att föreningar och organisationer kommit olika långt i detta arbete men vi vill att ni har en tydlig policy och strategi finns för ett långsiktigt arbete framåt. Vi vill därför att ni skickar med ett dokument som beskriver er organisations hållbarhetsarbete med fokus på inkludering, mångfald och jämlikhet. Det kan vara ett policydokument eller en handlingsplan som beskriver aktiviteter och pågående projekt eller initiativ som visar hur ni aktivt arbetar med dessa frågor.  

Vi ser fram emot att ta del av ert hållbarhetsarbete i samband med att sponsorförfrågan skickas in. Och att vi därmed tillsammans kan bidra till förändringen. 

Hur funkar det? 
Första steget mot ett sponsorsamarbete är att er förening eller organisation fyller i vårt formulär. Där får ni svara på frågor om er verksamhet och hur ett eventuellt samarbete kan vara gynnsamt för båda parter. När vi fått in er ansökan kommer den att hanteras av vårt sponsringsteam, som fattar beslut om er förfrågan. Vi återkopplar sedan till er!  

Övriga villkor 

  • NTM förbehåller sig alltid rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller skäl som ej är överensstämmande med kriterier ovan. 
  • NTM erbjuder gratis annonsutrymme, i mån av plats, i våra tidningar till hjälporganisationer med godkänt 90-konto. Denna typ av sponsring kräver samma engagemang kring hållbarhetsfrågorna som nämns ovan. 

Är din verksamhet bred och når ut till många människor? *
Finns din verksamhet inom samhälle, kultur eller idrott? *
Ges det möjlighet till riktigt bra exponering av vårt varumärke? *
Erbjuds möjligheter till aktiviteter där vi som företag når t.ex. ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik? *
Ingår konkreta affärsmöjligheter, t.ex. mervärde för läsare, prenumerationsaffärer, annonsaffärer, i ditt förslag? *
Finns det en konkret plan på hur ni arbetar med hållbarhet kopplat till inkludering, mångfald och jämställdhet? *
Har ni haft ett samarbete med oss tidigare?

Hoppsan! Det verkar som att ni inte uppfyller alla våra kriterier för ett samarbete?

Om du svarat Nej på någon fråga - utveckla ditt förslag och läs igenom vår värdegrund och vårt arbete med långsiktig hållbarhet för att stärka ert erbjudande ytterligare.

Om du svarat Nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för dig.

Företag/organisation/förening *
E-post *
Telefonnummer
Titel eller bolag du vill söka sponsring hos *
Beskriv ert företag/organisation/förening kortfattat *
Förklara i korthet hur vårt samarbete kan göra att vi växer tillsammans *
Beskriv vilken typ av sponsring som söks *
Uppladdning av policy-dokument kopplat till jämställdhet, mångfald och inkludering *
Max filstorlek: 50 MB
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx