Sörmlands Media avyttrar Printfast AB till Eskilstuna Elektronik AB

Sörmlands Media AB, ett dotterbolag till Norrköpings Tidningars Media AB, avyttrar dotterbolaget Printfast AB till Eskilstuna Elektronik AB. Tillträde sker den 1 juli 2021.

Printfast är ett fastighetsbolag som äger fastigheten Lagersberg 3:2 i Eskilstuna, där Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB tidigare bedrev sin verksamhet.

– Vi är glada att ny verksamhet nu kommer att etableras i fastigheten, efter att tryckningen av Sörmlands Medias tidningar har samordnats med tryckningen av våra övriga tidningar, säger Jan Eric Johansson, ekonomichef och fastighetsansvarig för NTM-koncernen. Vi är särskilt glada för att det är en modern och expansiv verksamhet som Eskilstuna Elektronik nu valt att flytta till fastigheten.

– Eskilstuna Elektronik AB har genom förvärvet av Printfast AB tryggat den framtida expansionsmöjligheten för dotterbolagen och övriga närstående bolag inom koncernen, säger Mikael Joki, verkställande direktör för Eskilstuna Elektronik. Det är med glädje som vi kan meddela medarbetare, kunder och leverantörer att vi tror på framtiden genom detta steg framåt. Vi räknar med att dotterbolag en Eskilstuna ElektronikPartner och EXMA Säkerhetssystem kan flytta in till årsskiftet och förvärvet innebär att vi löser lokalfrågan över tid.

Eskilstuna ElektronikPartner AB bildades 1991 i Eskilstuna. Verksamheten omfattar huvudsakligen produktutveckling och tillverkning av industriell elektronik. Kunder finns inom fordons-, automation- och medicinteknik. Omsättning 100 miljoner kronor och 45 anställda. Efter ett år som dämpats av pandemin stiger orderingången och personalbehovet ökar i takt med detta.


Exma Säkerhetssystem AB, är ett produktbolag med verksamhet inom elektromekaniska lås och säkerhet. Omsättning 10 miljoner kronor och 5 anställda. Bolaget lanserar flera nya produkter, ny agentur för en produktserie samt en ny produktfamilj ur ett samverkansprojekt. Allt detta sker nu under maj-juni 2021, volymer och försäljning förväntas öka under hösten i takt med lanseringarna.


Sörmlands Media AB ger ut tidningarna Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter, med tillhörande digitala applikationer för webb och mobil. Norrköpings Tidningars Media AB bedriver motsvarande medieverksamhet även i Östergötland, Småland, Uppland, Norrbotten, Västerbotten och på Gotland, samt tryck- och distributionsverksamhet i dessa regioner.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Hoflund Bergvall
Verkställande direktör
Sörmlands Media AB
jenny.hoflund-bergvall@sormlandsmedia.se
070-219 26 39

Jan Eric Johansson
Ekonomichef
NTM-koncernen
jan.eric.johansson@ntm.eu
070-373 08 58

Mikael Joki
Verkställande direktör
Eskilstuna ElektronikPartner mikael.joki@eepab.com
070-325 32 68

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.