UNT köper kulturhistoriska fastigheter i centrala Uppsala

AB Upsala Nya Tidning, som är en del av NTM-koncernen, förvärvade den 1 mars två fastighetsbolag med kontorsfastigheter i Uppsala. Syftet med det nya förvärvet är att Upsala Nya Tidning ska flytta sin egen verksamhet till centrum, efter att lokalerna har renoverats och anpassats till verksamhetens behov.

Fastigheterna ligger i en kulturhistorisk miljö i centrala staden med närhet till bland annat Slottet, Domkyrkan och centralstationen. Den ena byggnaden är från början av 1800-talet och den andra från 1960-talet.

­- Det här är en av få bevarade gårdsmiljöer i stan och vi är stolta över att få utveckla den unika platsen som har en lika anrik historia som UNT, säger Lina Hedenström, koncernchef för NTM samt ordförande i AB Upsala Nya Tidning.  

Upsala Nya Tidning har sedan 2017 haft sin verksamhet i industriområdet Boländerna där tidningen också äger flera fastigheter.

– Nu flyttar UNT tillbaka till stadens hjärta där tidningen hör hemma. Dessutom renoverar vi och tar ansvar för en historisk fastighet som stått tom, säger Lena Marcusson, vice ordförande i AB Upsala Nya Tidning och ordförande i UNT:s förvaltningsbolag, som vid sidan av NTM-koncernen är tidningens andra ägare.

Fastigheterna har tidigare inrymt region Uppsala, men har närmast ägts av Vincero Fastigheter AB som förvaltar och utvecklar fastigheter främst i Storstockholm.

Flytten av Upsala Nya Tidning till centrum gör tidningen synligare och kommer även att ha en positiv påverkan på journalistiken, enligt UNT:s chefredaktör och vd Johanna Odlander:
 
– UNT är en självklar del av Uppsala och behöver ta en tydligare plats rent fysiskt i staden. På det här sättet kommer vi närmare både nyheterna och vår publik.

Vid sidan av lokaler för UNT:s egen verksamhet kommer det också att finnas lokaler för uthyrning till externa hyresgäster, redan idag finns sådana i en av fastigheterna. 

– UNT är en långsiktig aktör och vi ser detta som ett bra tillfälle att bredda våra fastighetsinnehav nu när fastighetsmarknaden är lite avvaktande, säger Anders Eklund, ekonomi- och fastighetschef på AB Upsala Nya Tidning.

Fastigheterna ligger på Nedre Slottsgatan samt på Slottsgränd.

Upsala Nya Tidning är en av Sveriges största lokaltidningar och Upplands ledande dagstidning. Den grundades 1890 och ägs till hälften av tidningskoncernen NTM och till hälften av UNT:s förvaltningsbolag som i sin tur ägs av Axel Johanssons stiftelser. 

Kontaktpersoner

Lina Hedenström

VD för NTM-koncernen och styrelseordförande i AB Upsala Nya Tidning Tel: 070-303 38 92 E-post: lina.hedenstrom@ntm.se

Johanna Odlander

Chefredaktör och vd för Upsala Nya Tidning Tel: 073-633 79 13 E-post: johanna.odlander@unt.se

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.