Karl Rydå blir ny politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning

I augusti tillträder Karl Rydå som ny politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning. Han är för närvarande debattredaktör och ledarskribent vid tidningen. Karl Rydå har gedigen erfarenhet av opinionsbildning och kommunikation.

– Tjänsten som politisk chefredaktör för UNT är både ett drömjobb och ett stort ansvar. För mig är det mycket viktigt att tidningens opinionsbildning fortsätter att vara liberal, engagerande och relevant också i ett digitalt medielandskap, säger Karl Rydå.

UNT:s publisher Johanna Odlander framhåller vikten av att tidningen tar tydlig plats i Uppsala och Uppland genom att vara det självklara navet för lokal journalistik och opinionsbildning.

– Vi befinner oss i en omvälvande tid där utmaningen är att nå ut till en ny publik med kraftigt ändrade medievanor. Vi behöver beröra människor, gå i takt med tiden och berätta på nya sätt, i det arbetet kommer Karl vara en viktig kraft.

Karl Rydå har tidigare varit verksam vid bland annat Liberala Nyhetsbyrån, Liberalerna och Svenskt Näringsliv.

– Med Karl Rydå som politisk chefredaktör kommer UNT:s liberala grundhållning ligga fast. UNT kommer även fortsatt vara en stark röst, vilket känns särskilt viktigt i den tid av hot mot demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter som vi lever i. UNT står för den lokala förankringen av demokratins ideal, säger Lena Marcusson, ordförande för Axel Johanssons stiftelsers förvaltningsbolag, som är en av ägarna till Upsala Nya Tidning.

Kontaktpersoner

Johanna Odlander

Chefredaktör och vd för Upsala Nya Tidning Tel: 073-633 79 13 E-post: johanna.odlander@unt.se

Karl Rydå

Tillträdande politisk redaktör, Upsala Nya Tidning Tel: 018-478 11 08 E-post: karl.ryda@unt.se

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.