Johanna Odlander tillträder som Publisher för Upsala Nya Tidning

Johanna Odlander tillträder 1 juni som Publisher och Chefredaktör för UNT.

Förändringsresan som NTM befinner sig i kräver stort digitalt fokus, både i arbetssätt och i mötet med läsarna. 

– Johanna, med sin kompetens inom att driva digital utveckling inom journalistik i kombination med rötter i Uppsala, kommer att spela en viktig roll både för UNTs fortsatta utveckling och för hela Uppsala. Samtidigt kommer hon att vara viktig för hela NTMs fortsatta förändringsarbete genom sin kompetens, erfarenhet och ledarstil., säger Lina Hedenström.

Lokal media är inte en ny värld för Johanna, hon har tidigare jobbat på Mariestads-Tidningen och Eskilstuna-Kuriren samt som politikreporter och nyhetschef på UNT.

Men närmast kommer hon från Expressen där hon haft ansvar för strategiskt och dagligt arbete med att bygga en stor publik genom sociala medier och under de senaste fyra åren startat och byggt upp Expressens digitala läsarintäktsaffär, Expressen Premium.

– UNT ligger mig mycket varmt om hjärtat, därför är jag både glad och stolt över att ha fått det här förtroendet. För mig är den lokala journalistiken en garant för vår demokrati, inte minst i en tid av snabba och stora samhällsförändringar och jag tror att lokala medier kommer att spela en stor roll även framåt både som nyhetsförmedlare, granskare och opinionsbildare. Därför ser jag fram emot att åter få jobba med UNT:s skickliga medarbetare. Min förhoppning är att de kunskaper och insikter jag skaffat mig under senare år ska komma till nytta för både tidningen och dess läsare, säger Johanna. 

För mer information:
Lina Hedenström, VD NTM
Mobil: 070-303 38 92
E-post: lina.hedenstrom@ntm.se
ntm.se

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.