Färre utgivningsdagar för två av NTM:s titlar – frigör resurser för digital satsning

För att kunna satsa ännu mer på den lokala journalistiken och samtidigt säkerställa en långsiktigt hållbar affär kommer NTM under våren att dra ner på antalet utgivningsdagar för Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen. Kinda-Posten utgår helt och det lokala materialet från Kinda publiceras istället i Corren och på corren.se.

– Vi ser att detta är nödvändiga förändringar för att vi ska kunna fortsätta med vår lokala journalistik på dessa orter. Med färre utgåvor av papperstidningen kan vi i stället fokusera på våra digitala kanaler och samtidigt skapa ännu mer relevant, intresseväckande och engagerande innehåll till våra läsare, säger Maria Kustvik publicistisk chef NTM.

Kraftig digital tillväxt

Trenden är tydlig. Allt fler väljer att läsa våra nyheter digitalt.  De senaste åren har antalet digitala prenumeranter vuxit kraftigt hos både Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen. Samtidigt rusar kostnaderna för att distribuera den tryckta papperstidningen till prenumeranter i områden där det är glest mellan brevlådorna. I vissa geografiska områden är kostnaden för att dela ut en papperstidning betydligt högre än intäkten vi får från prenumeranterna.

– Det är inte hållbart i längden och därför gör vi nu en rad förändringar för att långsiktigt säkerställa att vi kan fortsätta med vårt journalistiska uppdrag, säger Maria Kustvik.

Färre utgivningsdagar

För att möta läsarnas ökade efterfrågan på snabb och lokal nyhetsrapportering i digitala kanaler sker från och med den 1 mars 2024 en rad förändringar. Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen kommer att gå ner i frekvens och ges istället ut tre dagar i veckan. Vimmerby Tidning nya utgivningsdagar blir tisdag, torsdag och lördag​. Västerviks-Tidningen kommer att ges ut på måndagar, onsdagar och fredagar.

– Vi kommer inte att dra ner på journalistiken. Effekten av frekvensnedgång blir att tidningarna blir tjockare och att vi kan fokusera mer digitalt.  Det innebär att vi kraftsamlar kring nyhetshändelser. Vi blir då både nyhetsledande och har en bevakning som tillfredsställer läsaren, säger Maria Kustvik.

I vissa geografiska områden, där det är extra kostsamt att distribuera papperstidningen, kommer prenumeranterna att helt hänvisas till nyhetssajterna och tidningarnas e-tidningar.

– På grund av högre omkostnader och färre leveranser har kostnaden för att distribuera den tryckta papperstidningen ökat kraftigt de senaste åren. I vissa geografiska områden, där det är glest mellan brevlådorna, är kostnaden för att dela ut en papperstidning betydligt högre än intäkten vi får från prenumeranterna. Det är inte hållbart i längden, säger Mattias Ternstedt, vd för Svensk Hemleverans.

Förändringarna på Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen blir första gången en titel inom NTM ges ut tre gånger per vecka.

– Det här blir ett första test. Vi har startat ett projekt som kommer att utvärdera och analysera effekterna av förändringen och hitta den bästa utdelningsmodellen framåt, säger Mattias Ternstedt.

Förändringarna innebär inga varsel varken på de berörda redaktionerna eller inom annonsorganisationen på berörd ort. Däremot påverkas tidningsbud inom Svensk Hemleverans organisation på sikt.

Berörda prenumeranter informeras om förändringarna under torsdagen och fredagen.

Kontaktpersoner

Maria Kustvik

Publicistisk chef för mindre titlar inom NTM Media Tel: 070-8285346 E-post: maria.kustvik@ntmmedia.se

Mattias Ternstedt

VD på Svensk hemleverans Tel: 011-200278 E-post: mattias.ternstedt@svhl.se

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.