Om oss

Vår styrka är det lokala

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet. Vi levererar lokala nyheter varje dag och verkar för det välmående lokala samhället för att skapa en bättre plats att leva och verka i. Med trovärdig nyhetsmedia som grund för hela verksamheten har vi medarbetare, läsare och kunder från Småland till Norrbotten.

NTM är en stiftelseägd koncern. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

Våra medierådgivare på NTM Media skapar lösningar för det lokala näringslivet att utveckla sin marknadsföring tillsammans med vår reklambyrå Fluid.

Flertalet av våra egna tidningar trycks i moderna coldset-anläggningar hos Pressgrannars och Tryck i Norr. Vi trycker även andra publikationer där vi hjälper våra kunder från pre-press till leverans.

Vårt eget distributionsbolag Svensk Hemleverans har byggt upp ett starkt distributionsnät genom utdelningen av våra morgontidningar. Det ger oss möjligheten att erbjuda snabba, prisvärda och morgonpigga hemleveranser för både brev och paket i en effektiv och hållbar logistikkedja.

Vår mission

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati.

Flera medarbetare har ett samtal i kontor

Våra varumärken och bolag

Vi finns i norra Småland, Östergötland, Gotland, Sörmland, Uppland, Västerbotten och Norrbotten.

Medarbetare i kontorsmiljö

Vårt syfte och ansvar

Vi granskar samhället och dess makthavare
och bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.

Tre kollegor skrattar framför en datorskärm vid ett skrivbord

Vår historia

Det fria ordet har varit kärnan för vår verksamhet i mer än 250 år, och vi har bara börjat.

Foto genom glasruta på medarbetare som placerar post-it-lappar

Ägare, styrelse & ledning

NTM är en stiftelseägd koncern. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. 

Tryckerimiljö, tidningar som är upphängda i transportband

Ekonomisk information

Allt kapital går tillbaka
till verksamheten.

Två medarbatere för ett samtal i kontorsmiljö

Vår värdegrund

Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring.