NTM tillsätter strategiska roller för att möta morgondagens behov

NTM-koncernen ska under 2023 stärka positionen som Sveriges mest lokala mediehus där kundupplevelse och digital transformation står i fokus. Nu tar NTM nya kliv i den pågående förändringsresan och tillsätter Marknadschef, Head of Public Affairs och Senior strategisk projektledare.

– Vi behöver stärka relationen med våra läsare och samtidigt tydligt nå ut till nya målgrupper, det kommer att vara avgörande för att lyckas med omställningen till en helt digital läsaraffär. Samtidigt pågår det mycket i vår omvärld som påverkar vår verksamhet, det behöver vi vara med och påverka, samt att vi har en mängd olika strategiska initiativ som ska stärka oss för kommande års utmaningar”, säger Lina Hedenström, VD NTM.

NTM har gjort flera satsningar senaste åren där arbetet med att utveckla journalistiken har intensifierats med det koncerngemensamma projektet ”Dags att dubbla”, nya roller har tillsatts i läsaraffären och utveckling av annonsaffären har drivits genom en gemensam säljorganisation, NTM Media.

– Vi driver arbetet framåt genom att samla vår interna kompetens, tillföra ny kompetens och utveckla ett kundcentrerat, datadrivet och tvärfunktionellt arbetssätt. Det är även viktigt att våra fokusområden drivs med helhetsperspektiv som skapar en enad kraft, säger Annie Lidesjö COO NTM.

Johan Mattisson

Johan Mattisson, tidigare VD Gotlands Media, tillträder som marknadschef med fokus på hållbarhet, intern och extern kommunikation samt övergripande ansvar för koncernens varumärken.

– Jag blir stolt att NTM väljer att tilldela mer resurser för att på riktigt göra skillnad inom tre fundamentalt viktiga områden. Att öka insatserna här kommer långsiktigt ge oss konkurrensfördelar och stärka koncernens olika verksamheter, säger Johan Mattisson om nya rollen.

Mats Ehnbom

Mats Ehnbom, tidigare VD Norr Media, tillträder rollen som Head of Public Affairs med uppdrag att bevaka branschen och det politiska landskapet, nationellt och internationellt, med syfte att driva påverkansarbete mot institutioner och i beslutfattningsprocesser,

– Som ett av Sveriges största mediehus behöver vi bygga nätverk och stärka relationerna med vår omvärld för att ha möjlighet att driva och påverka de frågor som är viktiga för vår verksamhet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger Mats Ehnbom om nya uppdraget.

Jenny Hoflund

Jenny Hoflund, tidigare VD Sörmlands Media, tillträder rollen som Senior strategisk projektledare med uppdrag att leda och driva initiativ och affärsutveckling med fokus på lönsamhet och effektivisering. En viktig roll för att vi ska klara komplexiteten i större, tvärfunktionella, verksamhetskritiska projekt som ska ge oss konkurrensfördelar och rusta oss inför kommande års utmaningar.

– Det ska bli fantastiskt roligt att jobba för hela koncernen och få nyttja hela min kompetenspalett i allt ifrån ledarskapsutmaningar, affärsutvecklingsprojekt till effektiviseringsprocesser. Jag ser fram emot att fortsätta göra skillnad för demokratin och värna det fria ordet för våra samtliga viktiga lokala titlar, säger Jenny Hoflund om kommande arbete i nya rollen.

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.