NTM tillsätter Affärsområdeschef Redaktion

NTM bygger en operativ organisation som ska ge effektivare koncerngemensamt stöd och större mandat i den lokala journalistiken för koncernens 19 titlar, från Småland upp till Norrbotten. 

NTM har steg för steg utvecklat arbetssätt och organisation för att möta en omvärld med nya krav och möjligheter.

– Vårt redaktionella arbete och våra lokala titlar är vår verksamhets kärna. Här behöver vi säkerställa att det finns rätt förutsättningar för varje titel att jobba nära läsaren och få kraft att utveckla journalistik som tilltalar både befintliga läsare men även nya generationer, säger Lina Hedenström VD NTM.

En del i kommande omorganisationen är att ta bort den geografiska strukturen för arbetet med titlarna och framåt utgå från titelns storlek, gemensamma behov och utmaningar.

– Vi behöver samarbeta mer mellan våra titlar för att få ut full potential genom att ta vara på samlad erfarenhet och kraft. Samarbetet leds av en operativ redaktionell organisation som avlastar varje redaktion och samordnar på en övergripande nivå, fortsätter Lina berätta om förändringen.

NTM tillsätter Nils Olauson, tidigare VD Öst Media, i rollen Affärsområdeschef Redaktion

– Det här är en kraftsamling som ska stärka den lokala journalistiken och jag är tacksam över att få vara en del av den. Det finns så många kompententa redaktionella medarbetare inom NTM och genom ökat samarbete kan vi få full utväxling av engagemang och kunskap. Tillsammans bygger vi starka lokala titlar som även i framtiden gör skillnad varje dag i sina lokalsamhällen genom sin journalistik, säger Nils om nya organisationen.

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.