NTM tar stora kliv i läsaraffären – slår offensiva årsmål redan i november

2020 har varit ett omtumlande år. Covid-19 har påverkat samhället på många sätt. För NTM:s mediehus har det bland annat inneburit ett kraftigt ökat intresse för vår trovärdiga lokala journalistik och tillsammans med lanseringen av nya sajter och appar har det lett till en stor ökning av digitala prenumeranter.

”Lokal journalistik har ett stort värde”, både för samhället och för den enskilde prenumeranten, det är en grundprincip för NTM-koncernens mediehus.

Under tidig vår upplevde koncernen en sällan skådad anstormning till de lokala nyhetsajterna runt om i Sverige. Rapporteringen kring Covid-19 har varit enorm, och på det lokala planet på våra redaktioner har man arbetat hårt med att både skildra den dagliga utvecklingen kring pandemin, och också gått på djupet och varit nyhetsledande i fördjupningar. Läsarnas intresse för nyheter om pandemin har varit mycket stort. Och vi kan blicka tillbaka på ett år där lokaljournalistiken verkligen varit till stor nytta för våra läsare.

Under våren lanserade NTM också nya sajter och appar i hela vår koncern. Snabbhet, användarvänlighet och läsarupplevelse har varit ledorden, vi har förbättrat flera funktioner och bland annat lanserat e-tidningen i en egen app. Sammantaget har det gett våra läsare en betydligt bättre kundupplevelse på koncernens 18 nyhetssajter. I utvecklingsarbetet har läsarnas synpunkter och åsikter legat till grund för många av prioriteringarna i projektet.

– Vårt kundcenter tillhör dem som får ta emot flest synpunkter från läsarna. Det har varit viktigt för oss att ta till vara på de synpunkterna och att ha fokus på våra användare. Vi vill tänka utifrån och in så mycket som möjligt, säger Malin Kennberg, projektledare på NTM:s utvecklingsenhet Innovation.

Bägge dessa delar har sammantaget bidragit till en kraftfull ökning av antalet nya digitala prenumeranter under året. Och koncernen kan se en ökning på 25 procent som helhet fram till och med november månads utgång. Och målet på 55 000 rent digitala prenumeranter nåddes redan i november. I vissa fall, som Upsala Nya Tidning, har man ökat så mycket som 35 procent. Utöver de som prenumererar enbart digitalt har koncernen också cirka 220 000 premium total-kunder, som har tillgång till både det digitala utbudet och papperstidningen hem i brevlådan.

NTM inledde under 2020 utvecklingsprojektet ”Dags att dubbla”, som innebär att vi med läsaren i centrum ska mer än dubbla antalet digitala prenumeranter på tre år.

– Värde, relation och vana är centrala delar i koncernens strategi, där NTM fungerar som en möjliggörare för de lokala mediehusen. Vi ska helt enkelt göra vårt yttersta för att hjälpa alla våra kompetenta och engagerade reportrar att göra ännu vassare och träffsäkrare lokaljournalistik framöver, säger Jens Pettersson, chef för digitala läsarintäkter.

I satsningen ingår bland annat arbete med djupare innehållsanalys, att vara tydliga med vilket värde vi ger våra prenumeranter och vässa vårt försäljningsarbete kring prenumerationer. Vi ska också involvera läsarna närmare i den journalistiska processen och bli ännu bättre på att nå yngre människor, vilket också är av stor vikt för koncernens annonsaffär.

Jens Pettersson
Chef Digitala Läsarintäkter NTM

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.