Målet – en jämlik nyhetsrapportering

När NTM började resan mot en mer jämlik nyhetsrapportering var inte siffrorna imponerande, en majoritet av artiklarna i nyhetsflödet handlade om och citerade män.

– Med medier som har en räckvidd på nästan en miljon läsare har vi makt att påverka. Vi kan helt enkelt inte ignorera 50% av befolkningen, varken ur ett ekonomiskt perspektiv eller med hänsyn till vårt sociala ansvar, säger Lina Hedenström VD NTM.

Med insikten om att verksamheten i det redaktionella uppdraget kan bidra till ett bättre samhälle påbörjades arbetet som fick benämningen 50/50. Behov identifierades i tre olika delar; utbildning, gemensamma mål och uppföljning.

NTM jobbar med machine learning för att samla data som sedan omvandlas till rapporter för hela koncernen. Varje reporter har en egen dashboard för att kunna följa sin utveckling på individuell nivå och arbetet följs upp med veckomöten för att uppmuntra feedback och dialog.

– Om inte vi själva vågar mäta den journalistik vi levererar vet vi inte heller var vi ska kunna bli bättre. Men det kräver att man tänker till både i planering och vilka jobb man gör och vilka man intervjuar, berättar Henrik Radhe journalist Gotlands Allehanda om arbetet med jämlik rapportering.

 

I senaste mätningen, februari 2023, låg koncernen som en helhet på 57% män och 41% kvinnor. Den stora utmaningen ligger inom sporten där fördelningen är längre från målet med ett nuläge på 75% män och 24% kvinnor. Självklart varierar siffrorna mellan koncernens olika titlar, men även över tid då vissa större händelser kan påverka utfallet i olika riktningar. Mätningen inkluderar även artiklar som inte kan definieras som vare sig manligt eller kvinnligt.

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.