Kraftig digital tillväxt – nu har vi 100 000 digitala prenumeranter

NTM har nu passerat en symboliskt viktig milstolpe. Tillsammans har våra titlar nu över 100 000 digitala prenumeranter.

Det är framför allt i de yngre målgrupperna som den procentuella ökningen av antalet digitala prenumeranter är som störst. Från juli 2020 och fram till oktober 2023 har vi ökat antalet digitala prenumeranter i åldern 30 – 50 år med 128 procent (från 10 979 kunder till 25 043 kunder).

– När vi för tre år sedan satte målsättningen för vår satsning ”Dags att dubbla” så tog vi sikte på att kliva från 55 000 till 110 000 digitala prenumeranter till årsskiftet 2023. Då kändes det som ett rätt omöjligt uppdrag, men kul att sträva mot. 100 000 är inte 110 000 men ändå en otroligt stark utveckling på de här tre åren, säger Jens Pettersson, chef för redaktionell utveckling på NTM.

Den kraftiga tillväxten av antalet digitala prenumeranter förklaras av ett långsiktigt strategiskt arbete där alla medarbetare gemensamt arbetar mot målet att erbjuda våra prenumeranter relevant innehåll och ett brett utbud av tjänster.

Enligt Maria Kustvik, publicistisk chef NTM, har redaktionernas nya arbetssätt varit en avgörande faktor för att locka fler digitala prenumeranter.
–  En nyckel till vår framgång är att användarna har lärt sig att det är till oss de ska vända sig när det inträffar stora nyhetshändelser eftersom vi är så snabba på breaking. Många titlar väljer att starta liverapporteringar vid inte bara stora nyhetshändelser utan även små. Det gör att vi blir snabbast och kan ha en detaljrikedom i vår rapportering som tillfredsställer användaren. En annan nyckel är att vi jobbar hårt med våra strategier; våra prioriterade ämnesområden, målgrupp och genus och det ger effekt. Sist men inte minst måste jag nämna att vi under flera års tid har arbetat aktivt med att sluta göra journalistik som få vill ta del av för att istället kraftsamla kring den journalistik som väcker engagemang. Detta har resulterat i att vi har minskat antalet artiklar och ökat antalet sidvisningar. Det är en arbetsseger och det är ett dagligt slit på våra redaktioner. Vi måste vara på tårna i precis varje jobb för att vara relevanta för vi vet att det är lättare att locka in användarna än att behålla dem, säger Maria Kustvik, publicistisk chef på NTM.

Parallellt med utvecklingen av det redaktionella innehållet pågår också ett intensivt arbete för att erbjuda våra prenumeranter rätt tjänsteinnehåll till rätt målgrupp.

–  Vi har utvecklat en tydlig digital strategi med differentierat tjänsteinnehåll. Med vårt Premium digital-paket fångar vi de läsare som lämnat papperstidningen men som i stället väljer att ta del av våra nyheter digitalt. Vårt nyhetspaket Bas digital, med färre tjänster men med ett relevant innehåll till ett lägre pris, tar vi nya marknadsandelar och bygger lojalitet till nya läsare. Vi har också utvecklat en mer dynamisk köpskärm som erbjuder digitala och kostnadsfria ”veckopass” till de kunder som kommer till våra nyhetssajter via externa sökmotorer. Det ger oss möjlighet att skapa kontakt med nya kundgrupper, som vi sedan kan bearbeta med olika relevanta erbjudanden. Detsamma gäller vår satsning på studenter, där vi erbjuder gratis nyhetsläsning för utvalda universitet och högskolor, säger Jenny Hoflund, affärsområdeschef för Konsumentaffären.

Hon framhåller också samarbetet över flera affärsområden som en framgångsfaktor. Att NTM nu når 100 000 digitala prenumeranter är resultatet av ett teamwork.

–  Det är en magisk siffra som vi för några år sedan bara fantiserade om. Att detta nu är verklighet är tack vare alla våra medarbetare som ständigt jobbar med att utveckla försäljningsarbetet, tekniken, kundupplevelsen och det redaktionella innehållet. Nu tar vi sikte mot nästa mål att nå ännu fler läsare med vårt digitala erbjudande, säger Jenny Hoflund,

 

 

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.