Tidningsdistributörsavtalet, transportavtalet och tidningsavtalet (grafiska medarbetare)

NTM-koncernen har genom Collectum och Alecta det kollektivavtalade försäkringspaketet ITP. ITP är ett försäkringspaket som ger trygghet i from av ålderspension, sjukpension och skydd till efterlevande. Det kompletterar det skydd du har genom den allmänna försäkringen. Det finns två varianter av ITP; ITP1 och ITP2.

ITP 2 är en förmånsbestämd ålderspension vilket innebär att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.
Ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder.
Pensionen delas upp i två delar: ITP 2: Den huvudsakliga delen, som är förmånsbestämd och förvaltas av Alecta. ITPK: En mindre del, som är premiebestämd och som du själv kan placera.
Hur mycket betalas in?
För ITP2 beräknas premiens storlek utifrån din ålder, lön, tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare. ITPK-delen motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön.
Skydd som ingår i ITP är sjukpension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och familjepension (om du har en årslön över 532500 kronor). Du kan lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd.
ITP 2 hanteras av PP Pension.

ITP 1 är en premiebestämd ålderspension vilket innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand. Ålderspensionen börjar du tjäna in från 25 års ålder. Hur mycket betalas in? Premien är 4,5% av din månadslön upp till 44375 kronor. På lönedelar över det betalar arbetsgivaren 30%. Det går inte att säga hur stor pensionen blir då pensionens storlek beror på din lön, hur länge du har haft ITP1 samt värdeutvecklingen på pengarna. Skydd som ingår i ITP 1 är sjukpension och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Du kan lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd. ITP hanteras av Collectum.

Fler försäkringar

  • Sjukpension – ersättning vid sjukdom från sjukdag 91, om du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – ersättning till dina närmaste om du skulle avlida innan du går i pension
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) – ersättning om du skadar dig i ditt arbete eller på väg till och från ditt arbete
  • Trygghetsrådet (TRR) – stöd till dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Föräldralön – kompletterande ersättning (ca 10%) till dig som får föräldrapenning från Försäkringskassan
  • Premiebefrielse – när du inte får lön på grund av föräldraledighet eller sjukdom får du ändå pengar inbetalda till ITP1 eller ITP2
  • Avgångsersättning (AGE) – ersättning till dig som blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • Reseförsäkring – ersättning för förlust eller skador vid tjänsteresor