Fortsatt kraftig digital tillväxt för NTM:s titlar under 2021

Jens Pettersson, Chef Digitala Läsaraffären, summerar ett intensivt nyhetsår som gett fortsatt stark tillväxt i digitala läsaraffären.

Inom kort går vi in i det tredje året med pandemin. Det är och har varit en tid av sjukdom, oro och ond bråd död. Men också tider av enorm samhällspåverkan, informationstörst och hopp om en bättre tid.

2021 påverkade samhällsutvecklingen givetvis även mediebranschen och NTM:s tidningstitlar. Många lokala företag har drabbats av läget och därmed också vår annonsaffär. Samtidigt har behovet av att vara informerad, veta vad som händer och varför, få tillgång till sann kunskap som man kan lita på – kvalitetsjournalistik – ökat.

Glädjande för oss som tror på betald kvalitetsjournalistik är att det i samhället i stort finns en ökad vilja att betala för nyheter, något som till exempel Institutet för mediestudiers nyligen utkomna årsbok för 2021 slår fast. Samtidigt har branschen generellt sett en avmattning i tillväxten på prenumeranter. Efter Covid-bumpen har det under 2021 blivit lite svårare att behålla prenumeranterna, och många mediebolag berättar om platåer där tillväxten avstannat. Men hur har året gått för oss inom NTM då? Jo vi har ökat antalet digitala prenumeranter under året med nästan tjugo procent. Detta utan att göra avkall på snittintäkterna. Ett otroligt fint kvitto från de som är viktigast av alla för oss: läsarna.

Gemensamma projekt för utveckling

För våra 500 journalister på våra redaktioner från Luleå i norr till Visby i söder handlade 2021 mycket om just grunderna i journalistiken. Vad vi ska rapportera om, vilka vi vill nå ut till och på viket sätt vi gör det bäst. Det har handlat om lärande i vardagen och att varje dag bli lite bättre på det vi gör. Att vara relevanta och viktiga för våra prenumeranter. Att få fler att upptäcka oss och få fler att stanna kvar som betalande kunder.

Vår satsning på läsaraffären i projektet ”Dags att dubbla” är inne på sitt andra år. Till 2023 ska vi dubbla antalet digitala prenumeranter. Under året har vi enträget arbetat vidare med att förtydliga och synliggöra det värde vi skapar för de betalande prenumeranterna, med att stärka vår relation med dem och att förstärka deras vana att använda oss.

Datadrivet för att lära känna våra läsare bättre

Den enskilt största insatsen i vår redaktionella utveckling är en djupdykning i vår användardata, där vi har genomfört en större innehållsanalys av 95 000 publicerade artiklar. Utifrån den har vi kunnat dra slutsatser om hur vår produktion av journalistik ser ut i dagsläget, och vad som får bäst, (och sämst), genomslag hos prenumeranterna. Utifrån den analysen, och en uttalad ambition att nå nya prenumeranter i åldersgruppen 30-50 år, har vi slagit fast en rak och enkel redaktionell strategi, bland annat med tydligt prioriterade ämnesområden som vi ska satsa mer kraft på.

För att få effekt i vardagen av strategin har den omsatts till konkreta innehållsråd för redaktionerna, rutiner i det dagliga för utvärdering och lärande och analyssamtal varje månad med sin närmsta chef. För att underlätta det lärandet har vi lanserat en ny egenbyggd dashboard där våra reportrar kan följa sina publiceringar väldigt enkelt. Lätt att komma åt, integrerat i vårt skrivverktyg 360.

Mångfald, e-post, spel, emojis och livesport – allt med kunden i fokus

Under året har vi även sjösatt NTM 50/50, vår satsning med uttalad målbild att nå en helt jämställd journalistik.

Vi har skapat ett helt nytt välkomnande av våra nya prenumeranter. I en serie e-postutskick som skickas löpande under deras första månad. De möts av allt från chefredaktörens varma omfamning och uppskattning för att de stöttar det fria ordet, till tydlig information om alla de tjänster de får tillgång till som prenumerant. Vi har också förbättrat våra nyhetsbrev som säkrar att vi når ut till läsarna med den allra viktigaste journalistiken.

Vi har kompletterat vårt innehållsutbud med en rejäl satsning på korsord, siffer- och ordspel, något som visat sig vara väldigt populärt och bidrar till att öka tiden som våra prenumeranter tillbringar på våra sajter.

Vi har lanserat emojis/reaktioner på våra artiklar, som gör det enkelt för läsarna att reagera på vår journalistik. De allra flesta av våra sajter har också återinfört artikelkommentarer, så att våra läsare kan föra dialogen om vår journalistik på våra egna plattformar.

Vi har fortsatt vår ambitiösa satsning på lokal livesport i samarbete med Bonnier och under det gångna året sänt hela 815 matcher som setts av i snitt 680 unika tittare per match. Räknar man ihop den samlade tittartiden så blir det otroliga 7 000 dygn – eller 19 år.

Vi ser fram emot 2022

Blickar vi så framåt väntar ett sådant där år där mediers roll är som allra viktigast. Ett valår innebär goda chanser för medier att bidra till att stärka demokratin och vara relevanta för människorna ute i våra spridningsområden. Ett år där det blir extra viktigt att skildra samhällsförändringen, ställa de nödvändiga frågorna och hjälpa medborgarna att bilda sig en uppfattning om vad som kommer att ske om de lägger sin röst på ett visst parti. Men viktigast av allt är kanske ändå att få så många som möjligt att faktiskt gå och rösta. Det är ett uppdrag som gör att vi på NTM:s redaktioner ställer oss lite extra på tå redo att hugga tag, i läsarnas tjänst.

NTM:s nya produktstrateg ska vässa den digitala läsarupplevelsen

Nu tar vi nästa steg i vår digitala resa. Den 19 augusti tillträder Linda Cederberg tjänsten som produktstrateg med ansvar för att utveckla NTM:s digitala nyhetstjänster för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen för våra läsare, kunder och samarbetspartners.

Tomas Mellgren tillträder som ekonomichef för NTM

Det blir Tomas Mellgren som tar över rollen som ekonomichef för NTM när nuvarande ekonomichef Jan Eric Johansson går i pension. Han börjar sin nya tjänst den 1 juni.
Kampanj på Pressfrihetens dag 3 maj 2024

Gemensam kampanj för den fria journalistiken

”Det är rörigt just nu. Men vi gör saker tydligare”. Det är huvudbudskapet när NTM:s nyhetstitlar på Pressfrihetens dag samlas i en gemensam kampanj för att uppmärksamma betydelsen av fri och oberoende journalistik.